EXTERN VERTROUWENS
PERSOON
LVV GECERTIFICEERD
EXTERN VERTROUWENSPERSOON
LVV GECERTIFICEERD  

Als vertrouwenspersoon ben ik er voor jou! 
Zowel voor jou als werkgever als voor jou als werknemer.
Want alleen samen kunnen we een prettige en veilige werkplek 
creëren voor iedereen.

- Catia Soares Lopes -
Hoe veilig is jouw werkomgeving?

Een veilige werkomgeving heeft niet alleen te maken met fysieke veiligheid. Het gaat ook om sociale en emotionele veiligheid. Iedereen wil in een fijne en veilige werkomgeving werken. Als werkgever wil jij deze plek ook bieden aan je werknemers. Helaas kunnen er soms dingen gebeuren die dit gevoel van veiligheid verstoort. Medewerkers kunnen zich onveilig voelen als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, zoals; pesten, seksuele intimidatie, agressie en/of discriminatie. 

Het liefst zou elke organisatie willen zeggen: "Ja er heerst hier een veilige werkomgeving". Helaas blijkt het in de praktijk toch net iets anders te zijn. Maar liefst één op de zes werknemers heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag
Dat zijn 1,2 miljoen mensen!

Van alle medewerkers heeft:

 • ​11,1 % te maken met intimidatie,
 • ​8 % met pesten,
 • 4,7 % met discriminatie,
 • ​1,8% met seksuele intimidatie,
 • 0,4 % met lichamelijk geweld, ​


Vervelende gevolgen voorkomen

Zoals we de afgelopen periode in de media hebben kunnen zien heerst er een taboe op het onderwerp "grensoverschrijdend gedrag" en kan het een ingewikkeld proces zijn, wat veel emoties en gevolgen met zich meebrengt. Het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon kan dit beperken. Je kan o.a. voorkomen dat de situatie voortduurt en je medewerker veel stress hierdoor ervaart en er ziek van wordt, uitvalt of zelfs je organisatie verlaat. Dit bespaart jouw organisatie hoge ziekte- en vervangingskosten. Naast de imagoschade waar het mee gepaard kan gaan.

Een (extern) vertrouwenspersoon kan jouw organisatie net die extra ondersteuning bieden, wat ten goede komt van het welzijn van alle medewerkers. Ook kan het een positief effect hebben op de teamspirit, het werkplezier en de productiviteit

Bekijk in onderstaande video kort wat een extern vertrouwenspersoon hierin kan betekenen.

Een vertrouwenspersoon |  Is er voor zowel de werknemer als de werkgever.

Als vertrouwenspersoon 
ben ik er voor jou! 

Zowel voor jou als werkgever 
als voor jou als werknemer. 
Want alleen samen kunnen we een prettige en veilige werkplek creëren voor iedereen. 

- Catia Soares Lopes -


Hoe veilig is jouw werkomgeving?

Het liefst zou elke organisatie willen zeggen: "Ja er heerst hier een veilige werkomgeving". Helaas blijkt het in de praktijk toch net iets anders te zijn. Maar liefst één op de zes werknemers heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag
Dat zijn 1,2 miljoen mensen!

Van alle medewerkers heeft:

 • ​11,1 % te maken met intimidatie,
 • ​8 % met pesten,
 • 4,7 % met discriminatie,
 • ​1,8% met seksuele intimidatie,
 • 0,4 % met lichamelijk geweld, ​

Vervelende gevolgen voorkomen

Zoals we de afgelopen periode in de media hebben kunnen zien heerst er een taboe op het onderwerp "grensoverschrijdend gedrag" en kan het een ingewikkeld proces zijn, wat veel emoties en gevolgen met zich meebrengt. Het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon kan dit beperken. 

Je kan o.a. voorkomen dat de situatie voortduurt en je medewerker veel stress hierdoor ervaart en er ziek van wordt, uitvalt of zelfs je organisatie verlaat. Dit bespaart jouw organisatie hoge ziekte- en vervangingskosten. Naast de imagoschade waar het mee gepaard kan gaan.

Een (extern) vertrouwenspersoon kan jouw organisatie net die extra ondersteuning bieden, wat ten goede komt van het welzijn van alle medewerkers. Ook kan het een positief effect hebben op de teamspirit, het werkplezier en de productiviteit. 

Bekijk in onderstaande video kort wat een extern vertrouwenspersoon hierin kan betekenen.

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor de werkgever betekenen?

De Arbowet verplicht alle werkgevers om een veilige werkomgeving te bieden voor hun werknemers, wat je als werkgever ook wilt. Alleen ben je soms zo druk met de dagelijkse werkzaamheden dat dit niet altijd je focus heeft. Als (extern) vertrouwenspersoon kan ik je helpen om dit steeds op de agenda te plaatsen en waar nodig jou met mijn expertise te ondersteunen. 

Je kan bij mij te recht voor o.a.;

 • Preventief advies, informatie en inspiratie m.b.t. het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving
 • Voorlichting om bewustwording te creëren d.m.v. workshops en een online voorlichtingsomgeving 
 • ​Opvang en begeleiding van jouw medewerkers bij ongewenst gedrag en integriteitskwesties
 • ​Jaar rapportages, voorbeelden van beleid en procedures 
Een vertrouwenspersoon |  Helpt een werkgever proactief bij het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving.

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor de werknemer betekenen?

Als werknemer wil je met plezier naar je werk en je veilig voelen tijdens het uitvoeren van je werk. Maar wat als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag? Wat als je je niet meer veilig voelt op je afdeling? Dan kan je telefonisch contact opnemen met mij als extern vertrouwenspersoon. Je kan, zonder dat iemand het weet een moeilijke situatie bespreken. Dat alleen al kan stress verminderen. Ik ben er voor jou, ik sta naast jou en kijk met je mee naar de situatie, maar jij beslist  wat je wel of niet wiltPas als jij ermee instemt, worden er verdere stappen ondernomen.

Je kan bij mij te recht voor o.a.;

 • Een veilige ruimte waar ik je steun en naar je luister zonder oordeel.
 • ​Sparren over hoe om te gaan met de ongewenste situatie
 • Meedenken over passende oplossingen en bespreken van mogelijke gevolgen
 • Ondersteunen bij het voorbereiden van een eventueel gesprek, met de veroorzaker of leidinggevende
 • Helpen bij het indienen van een eventuele klachtenprocedure
 • ​Professionele hulp bieden of doorverwijzen naar andere hulpverleners.
 • Een veilige ruimte waar ik je steun en naar je luister zonder oordeel.
 • ​Sparren over hoe om te gaan met de ongewenste situatie
 • Meedenken over passende oplossingen en bespreken van mogelijke gevolgen
 • Ondersteunen bij het voorbereiden van een eventueel gesprek, met de veroorzaker of leidinggevende
 • Helpen bij het indienen van een eventuele klachtenprocedure
 • ​Professionele hulp bieden of doorverwijzen naar andere hulpverleners.
Een vertrouwenspersoon |  begeleidt de werknemer in heel het proces,
maar soms is alleen je hart luchten al voldoendeWaarom een vertrouwenspersoon van Pérola Strength?

Zoals we de afgelopen periode in de media hebben kunnen zien heerst er een taboe op het onderwerp "grensoverschrijdend gedrag" en kan het een ingewikkeld proces zijn, wat veel emoties en gevolgen met zich meebrengt. 

Ook al worden medewerkers aangespoord om te melden, vinden veel medewerkers dit moeilijk om te doen.  Het is vaak veel te pijnlijk, te beladen en te kwetsbaar. Een extern vertrouwenspersoon kan deze drempel verlagenAls extern vertrouwenspersoon sta ik los van de organisatie. Ik ben geen collega of leidinggevende waar je dagelijks mee samenwerkt. Het is vaak makkelijker om met iemand te praten die onafhankelijk en onpartijdig is. 

Andere redenen waarom je bij ​Pérola Strength op het goede adres bent:

 • ​LVV gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon 
 • Proactief; richt niet alleen op meldingen, maar vooral op preventie en communicatie
 • ​Heel toegankelijk in de communicatie op verschillende lagen van de organisatie
 • Een rijke levenservaring en veel praktijkervaring, ook in management functies ​
 • Veelzijdige achtergrond, van organisaties in de techniek, productie, familiebedrijven, handelsbedrijven tot transport en voedingsmiddelen.
 • ​Oprecht, integer, betrokken, oordeelloos, verbinder, zorgvuldig, geduldig, sterk in luisteren en denken in mogelijkheden 
 • ​Kan ook extra ondersteuning bieden in de vorm van coaching en trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met emoties/stress, grenzen stellen, communicatie en (persoonlijk) leiderschap.
Diverse mogelijkheden
Bij ​Pérola Strength kan je gebruik maken van verschillende diensten op het het gebied van een vertrouwenspersoon. 
Omdat elke situatie uniek is, adviseren wij jou graag.
 • ​Pérola Strength Strippenkaart
 • Pérola Strength Jaarabonnement BASIS (inclusief jaarrapportages en voorlichting)
 • Pérola Strength Jaarabonnement VIP  (inclusief jaarrapportages, workshop en toegang tot de online academie            "Hoe gaan we met elkaar om?")
 • ​Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

Meer informatie ? 
Vraag een offerte aan via onderstaande link.NIEUWSBRIEF| SAMEN EEN VEILIGE WERKPLEK CRËEREN 
Meld je aan

Regelmatig informatie over dit onderwerp ontvangen via onze nieuwsbrief "SAMEN EEN VEILIGE WERKPLEK CRËEREN" ?

Wij houden jou op de hoogte.
Praktisch met praktijkvoorbeelden en de laatste ontwikkelingen.

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor de werkgever betekenen?

De Arbowet verplicht alle werkgevers om een veilige werkomgeving te bieden voor hun werknemers, wat je als werkgever ook wilt. Alleen ben je soms zo druk met de dagelijkse werkzaamheden dat dit niet altijd je focus heeft. Als (extern) vertrouwenspersoon kan ik je helpen om dit steeds op de agenda te plaatsen en waar nodig jou met mijn expertise te ondersteunen. 

Je kan bij mij te recht voor o.a.;

 • Preventief advies, informatie en inspiratie m.b.t. het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving
 • Voorlichting om bewustwording te creëren d.m.v. workshops en een online voorlichtingsomgeving 
 • Opvang en begeleiding van jouw medewerkers bij ongewenst gedrag en integriteitskwesties
 • Jaar rapportages, voorbeelden van beleid en procedures 
Een vertrouwenspersoon |  Helpt een werkgever proactief bij het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving.
Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor de werknemer betekenen?

Als werknemer wil je met plezier naar je werk en je veilig voelen tijdens het uitvoeren van je werk. Maar wat als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag? Wat als je je niet meer veilig voelt op je afdeling? Dan kan je contact opnemen met mij als extern vertrouwenspersoon. 

Je kan, zonder dat iemand het weet een moeilijke situatie bespreken. Dat alleen al kan stress verminderen. 
Ik ben er voor jou, ik sta naast jou en kijk met je mee naar de situatie, maar jij beslist wat je wel of niet wilt. Pas als jij ermee instemt, worden er verdere stappen ondernomen. 

Je kan bij mij te recht voor o.a.;

 • Een veilige ruimte waar ik zonder oordeel naar je luister en je steun
 • ​Sparren over hoe om te gaan met de ongewenste situatie
 • ​Meedenken over passende oplossingen en bespreken van mogelijke gevolgen
 • Ondersteunen bij het voorbereiden van een eventueel gesprek, met de veroorzaker of leidinggevende
 • ​Helpen bij het indienen van een eventuele klachtenprocedure
 • Professionele hulp bieden of doorverwijzen naar andere hulpverleners
Een vertrouwenspersoon |  begeleidt de werknemer in heel het proces,
maar soms is alleen je hart luchten al voldoende

Waarom een vertrouwenspersoon van Pérola Strength?

Ook al worden medewerkers aangespoord om grensoverschrijdend gedrag te melden, vinden veel medewerkers dit moeilijk om te doen.  Het is vaak veel te pijnlijk, te beladen en te kwetsbaar. Een extern vertrouwenspersoon kan deze drempel verlagen

Als extern vertrouwenspersoon sta ik los van de organisatie. Ik ben geen collega of leidinggevende waar je dagelijks mee samenwerkt. Het is vaak makkelijker om met iemand te praten die onafhankelijk en onpartijdig is. 

Andere redenen waarom je bij ​Pérola Strength op het goede adres bent:

 • LVV gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon 
 • ​Proactief; richt niet alleen op meldingen, maar vooral op preventie en communicatie
 • ​Heel toegankelijk in de communicatie op verschillende lagen van de organisatie
 • Een rijke levenservaring en veel praktijkervaring, ook in management functies ​
 • Veelzijdige achtergrond, van organisaties in de techniek, productie, familiebedrijven, handelsbedrijven tot transport en voedingsmiddelen.
 • ​Oprecht, integer, betrokken, oordeelloos, verbinder, zorgvuldig, geduldig, sterk in luisteren en denken in mogelijkheden 
 • ​Kan ook extra ondersteuning bieden in de vorm van coaching en trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met emoties/stress, grenzen stellen, communicatie en (persoonlijk) leiderschap.
Diverse mogelijkheden
Bij ​Pérola Strength kan je gebruik maken van verschillende diensten op het het gebied van een vertrouwenspersoon. 
Omdat elke situatie uniek is, adviseren wij jou graag.
 • ​Pérola Strength Strippenkaart
 • Pérola Strength Jaarabonnement BASIS (inclusief jaarrapportages en voorlichting)
 • Pérola Strength Jaarabonnement VIP  (inclusief jaarrapportages, workshop en toegang tot de online academie "Hoe gaan we met elkaar om?")
 • ​Medewerkerstevredenheids-onderzoek  

Meer informatie ? 
Vraag een offerte aan via onderstaande link.NIEUWSBRIEF| SAMEN EEN VEILIGE WERKPLEK CRËEREN 
Meld je aan

Regelmatig informatie over dit onderwerp ontvangen via onze nieuwsbrief "SAMEN EEN VEILIGE WERKPLEK CRËEREN" ? 

Wij houden jou op de hoogte.
Praktisch met praktijkvoorbeelden en de laatste ontwikkelingen.

Veel gestelde vragen

Een vertrouwenspersoon kan zowel gaan over ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties. Wil jij weten wat het verschil is of heb je andere vragen over dit onderwerp naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt of jouw praktijksituatie? Neem in dat geval gerust contact met ons op, of klik op onderstaande knop voor veel gestelde vragen.


Klanten aan het woord

Catia is heel toegankelijk waardoor de medewerkers open hun verhaal durven te delen. Dit maakt het voor onze organisatie mogelijk om dingen te verbeteren waar we allemaal beter van worden.

Ik stond op het punt om de organisatie te verlaten, maar door het gesprek met Catia besefte ik dat er meer opties waren. Inmiddels ga ik weer met plezier naar mijn werk.

Ik was sceptisch maar het is echt fijn om met iemand te praten die onpartijdig is. Ze wist heel duidelijk te vertellen wat de opties waren, zonder mij een kant op te duwen.


Veel gestelde vragen


Een vertrouwenspersoon kan zowel gaan over ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties. Wil jij weten wat het verschil is of heb je andere vragen over dit onderwerp naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt of jouw praktijksituatie? Neem in dat geval gerust contact met ons op, of klik op onderstaande knop voor veel gestelde vragen.


Klanten aan het woord

Catia is heel toegankelijk waardoor de medewerkers open hun verhaal durven te delen. Dit maakt het voor onze organisatie mogelijk om dingen te verbeteren waar we allemaal beter van worden.

Ik stond op het punt om de organisatie te verlaten, maar door het gesprek met Catia besefte ik dat er meer opties waren. Inmiddels ga ik weer met plezier naar mijn werk.

Ik was sceptisch maar het is echt fijn om met iemand te praten die onpartijdig is. Ze wist heel duidelijk te vertellen wat de opties waren, zonder mij een kant op te duwen.

Neem gerust contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan.
Binnen 30 minuten weet jij welke optie het beste bij jou of jouw team past. 


Meer informatie over één van de diensten? 
Neem gerust contact op 
of vraag een vrijblijvend gesprek aan.
Binnen 30 minuten weet jij welke optie het beste bij jou 
of jouw team past. 


Bekijk ook onze andere diensten
 •  v Oldenbarneveltstraat 37 , 3119 MX Schiedam
 • ​ +31 (0) 6 459 056 12
 • ​ info@perolastrength.nl
Ontdek de verborgen kracht in jouw organisatie
© Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden Pérola Strength | info@perolastrength.nl | KVK 76815552
 Algemene voorwaarden | Privacy verklaring
Bekijk ook onze andere diensten
Neem gerust contact op 
of vraag een vrijblijvend gesprek aan.
Binnen 30 minuten weet jij welke optie het beste bij jou 
of jouw team past. 


Meer informatie over één van de diensten? 

Meer informatie over één van de diensten? 

Neem gerust contact op of vraag een vrijblijvend gesprek aan.
Binnen 30 minuten weet jij welke optie het beste bij jou of jouw team past. 


 •  v Oldenbarneveltstraat 37  3119 MX Schiedam 
 • ​ +31 (0) 6 459 056 12
 • ​ info@perolastrength.nl
Ontdek de verborgen kracht in jouw organisatie
© Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden Pérola Strength | info@perolastrength.nl | KVK 76815552
 Algemene voorwaarden | Privacy verklaring